Bankopening - godziny otwarcia banków w Wielkiej Brytanii

Opis projektu

Pracując przy portalu Bankopening byliśmy odpowiedzialni za stworzenie importerów danych dotyczących poszczególnych placówek wybranej sieci. Kolejnym zadaniem było stworzenie funkcji przygotowujących dane do wyświetlenia użytkownikowi przeglądającemu stronę.

http://www.bankopening.co.uk/