Aubiz - baza firm w Australii

Opis projektu

Bardzo ciekawy projekt, który obejmował zbudowanie systemu cachowania danych i synchornizowania serwera źródłowego z serwerem na którym uruchomiona jest wersja produkcyjna.

http://www.aubiz.net/